Salvat-Papasseit značenje

Salvat-Papasseit, Joan (1894–1924), katalonski pisac. Samouk; pjesnik i prozaik, suprotstavlja iskrenost artificijelnosti te nastoji na afirmaciji katalonskoga nac. duha. Tvornički dim; Protiv pjesnika malim slovom.