Salvador značenje

Salvador (São Salvador), gl. grad države Bahia i luka na Atlantskom oceanu, I Brazil; 2 442 102 st. Osn. 1549. Građevine iz 16. i 17. st. Dva sveuč. Brodogradnja; kovinarstvo; automobilska, prehr., duhanska, kožarska, keramička industrija. Turizam.