salonska glazba značenje

salonska glazba, vrsta grad. zabavne glazbe s kraja 19. i poč. 20. st.; nastala iz komorne glazbe aristrokratskih salona 17. i 18. st., odlikuje se uglađenošću oblika, sentimentalnošću, pretjeranim solističkim virtuozitetom. Potisnula ju je novija komercijalna zabavna glazba.