Salmanasar I. značenje

Salmanasar I., asirski kralj (← 1263. do ← 1234); ratovao protiv države Urartu, podložio svojoj vlasti Mitansku državu.