salinizacija značenje

salinizacija (lat.), zaslanjivanje tla; može biti prirodna (posolica, poplave) i umjetna.