Sali značenje

Sali, naselje u JI dijelu Dugoga otoka; 769 st. Ribarstvo; preradba ribe. U okolici ostaci ilirskih gradina. Spominje se od 1105. Turizam.