Saint-Saëns značenje

Saint-Saëns, Camille (1835–1921), franc. skladatelj, orguljaš, pijanist; klasicističke opere (Samson i Dalila); simfonije; simfonijske pjesme (Mrtvački ples); koncerti; komorna glazba (Karneval životinja); oratorij (Potop); rekvijem. Glazb. ogledi; pjesme, drame.