Saint-Quentin značenje

Saint-Quentin, grad i luka na rijeci Somme, S Francuska; 60 600 st. Gotička crkva (12. st.), vijećnica (14–15. st.). Tekst., prehrambena i kemijska ind.