Saint-Pierre-et-Miquelon značenje

Saint-pierre-et-Miquelon, otočje u Atlantskom oceanu, J od Newfoundlanda, franc. prekomorski teritorij; 242 km2, 6976 st. Sastoji se od 8 otoka. Ribarstvo, farme srebrnih lisica i kuna, konzerviranje ribe. Upravno središte Saint-Pierre.