Saint-Nazaire značenje

Saint-Nazaire, grad i luka na ušću Loire u Atlantski ocean, SZ Francuska; 65 874 st. Najveće franc. brodograđevno središte. Kovinarstvo, kem. i prehr. ind.