Saint-Maurice značenje

Saint-Maurice, grad na rijeci Rhôni, JZ Švicarska; o. 3400 st. U blizini više od 700 m duboka špilja Grotte des Fées.