Saint-Cloud značenje

Saint-Cloud, dio Pariza; 28 157 st. Palača vojvode od Orléansa iz 17. st. Sjedište Međunar. ureda za mjere i utege te Interpola. Ind. zrakoplova, automobila, strojeva i kozmetike; proizvodnja porculana (od 18. st.).