Sahara značenje

Sahara (arap.: pustinja), pustinja u S Africi, najveća na svijetu; 9 065 000 km2. Prostire se od Atlantskoga o. na Z do Crvenoga mora na J. Planinski masivi: Ennedi, Tibesti (Emi koussi, 3415 m) i Ahaggar. Oborina gotovo i nema. Vodeni tokovi (vadi) nastaju samo za naglih pljuskova. Prosječna godišnja temp. 30 °C. Naselja samo u oazama (Kufra, Siwa, Faijum i Tidikelt). Karavanski putovi i auto-ceste. Rudna ležišta mangana, željezne rude, bakra, urana, platine i dijamanata; os. su važna ležišta nafte i zemnoga plina.