Safi značenje

Safi (arap. Asfi), grad i luka na atlantskoj obali Maroka; 262 276 st. Ribarstvo, prehr. i kem. ind.; lončarstvo. Ležišta fosfata.