Šafařík značenje

Šafařík (Šafarík), Pavel Josef (1795–1861), slovački filolog i povjesničar; jedan od prvaka češ. i slovačkog nar. preporoda; objavljivao slovačke pučke pjesme, napisao povijest slav. jezika i južnosl. književnosti. Slavenske starine (povijest Slavena, posebno kulturna, od najstarijega doba).