Sadoveanu značenje

Sadoveanu, Mihail (1880–1961), rum. romanopisac i novelist; objavio više od 80 svezaka tekstova; kretao se od naturalizma do socijalist. realizma. U romanima oslikao život rum. sela (Ugušene boli; Sjekira) i obrađivao rum. povijest (Braća Jderi). Pripovijetke pod jakim utjecajem folklora (Ancuţin han).