Sado značenje

Sado, otok u Japanskom moru; 857 km2, 63 700 st. Poljodjelstvo, rudarstvo. Upravno središte Aikawa.