Sadko značenje

Sadko, junak rus. narodnih epskih pjesama novgorodskoga ciklusa.