Saba značenje

Saba, Umberto (pr. prez. Poli) (1883–1957), tal. lirik; uz odjeke žid. kulture, sintetizirao izražajne elemente klasike, germ. romantizma i bečke psihoanalize, pučkoga mlet. pjesništva te slav. književnosti. Kanconijer.