Saarland značenje

Saarland, sav. zemlja u JZ dijelu Njemačke; 2570 km2, 1 080 000 st. Ugljeni bazeni, metalurgija, ind. stakla i keramike. Gl. grad Saarbrücken. – Političko-teritorijalna jedinica Sarsko područje (Saargebiet) stvorena je nakon I. svj. rata; od 1920. pod komisijom Lige naroda; nakon plebiscita 1935. priključena Njemačkoj. Nakon II. svj. r. autonomna pokrajina, povezana s Francuskom financijski, carinski i diplomatski. Poslije referenduma 1955. priključena SR Njemačkoj 1956.