Saarikoski značenje

Saarikoski, Pentti (1937–83), fin. pjesnik; izrazito angažiran, oštar kritičar društvenih prilika u Finskoj. O svijetu.