Saarbrücken značenje

Saarbrücken, gl. grad Saarlanda, JZ Njemačka; 209 104 st. Crkva (13. st.); sveuč. (1947). Trg. i ind. središte. Kovinarstvo, rudarstvo, elektrotehn., kem., tekst. i prehr. ind. – Utvrđen 1227., gradska prava stekao 1321; boravište knezova Nassau-Saarbrücken; 1815. pripao Pruskoj; 1935. plebiscitom priključen Njemačkoj.