ruta značenje

ruta (franc.), smjer kretanja ili putovanja; maršruta.