Rusi značenje

Rusi, najveći slav. narod, pripadaju skupini istočnih Slavena; o. 145 mil. pripadnika; naseljavaju prostor od Baltičkoga mora do Beringova prolaza i od Sjevernoga ledenog mora do predgorja Kavkaza. Najviše ih je u Rusiji (118,3 mil.), a žive i u susjednim državama, te u eur. zemljama, SAD, Kanadi. Rus. narod oblikovao se tijekom 14–15. st. u području Velikoga Novgoroda i međurječja Volge i Oke sa središtem u Vladimiru na Kljazmi, a potom u Moskvi, te se teritorijalnim širenjem rus. države naselio u svojim sadašnjim prebivalištima.