Runjanin značenje

Runjanin, Josip (1821–78), hrv. skladatelj; časnik austroug. vojske, glazb. amater; kao kadet u Glini 1846. uglazbio pjesmu A. Mihanovića Horvatska domovina, koja je 1891. proglašena hrv. himnom pod naslovom Lijepa naša domovino.