Ruma značenje

Ruma, grad u Srijemu, Vojvodina, Srbija; 32 229 st. Kožarska, građev. i tekst. ind.