Ruhr značenje

Ruhr, desni pritok rijeke Rajne, dug 235 km. Utječe u Rajnu kraj Duisburga.