Ruhr značenje

Ruhr, ind. regija u SZ dijelu Njemačke, između rijeka Rajne, Ruhra i Lippe; najveće metropolitansko područje Europe (do 5500 st./km2). Golema ležišta kamenoga ugljena. Crna metalurgija (sirovo željezo i čelik) te željezni i čelični proizvodi (strojevi, oružje). Gl. luka Duisburg-Ruhrort (na Rajni) s teškom ind. (čeličane); kem., petrokem., farmaceutska ind. Ind. središta: Essen (Kruppove tvornice), Dortmund, Bochum i Hamborn. Vrlo razvijena želj. i cestovna mreža. Plovne rijeke i kanali vežu R. sa Sjevernim morem. – Od 1815. pod Pruskom; pošto su nakon I. svj. rata Saveznici Njemačkoj nametnuli teške ratne reparacije, a Nijemci su 1922. navijestili da ih neće moći platiti, franc. premijer R. Poincaré naredio je (protiv volje Velike Britanije) okupaciju Ruhra (siječanj 1923) kako bi se plaćanje reparacija osiguralo. Kada je domaće pučanstvo pružilo pasivni otpor, Francuzi su doveli svoje radnike. Francuske su se postrojbe povukle 1925.