Rueff značenje

Rueff, Jacques Léon (1896–1978), franc. monetarni stručnjak; predlagač povratka na zlatni standard. Društveni poredak; O jednoj dinamičnoj teoriji novca; Doba inflacije; Zdrav novac ili totalitarna država.