Rudolf II značenje

Rudolf II (1552–1612), rim.-njem. car 1578–1612., kralj hrvatsko-ugarski (od 1572) i češki (od 1575); progonio protestante; njegov ga je brat Matija 1608. prisilio da mu preda vlast u Austriji, Moravskoj, Hrvatskoj i Ugarskoj, a 1611. i u Češkoj; umro duševno bolestan.