rudno ležište značenje

rudno ležište (rudište), akumulacija korisnih mineralnih sirovina u Zemljinoj kori, nastala geološkim procesima i podložna tehnički mogućem i ekonomski opravdanom iskorišćivanju.