rudarstvo značenje

rudarstvo, gospodarstvena grana koja obuhvaća pronalaženje, vađenje, oplemenjivanje i transport mineralnih sirovina.