rozeta značenje

rozeta (franc.). 1. Oblik u kojem se obično bruse dijamanti. 2. arhit ukrasni motiv nalik na ružin cvijet sa stiliziranim laticama; → prozorska ruža.