Roussillon značenje

Roussillon, pov. pokrajina u J Francuskoj, danas dep. Pyrénées-orientales. U 5. st. osvojili je Vizigoti; 719–759. u vlasti Arapa, zatim u vlasti Karolinga. Francuskoj pripojena 1659. Od 12. st. središte Perpignan.