Rous značenje

Rous, Francis Payton (1879–1970), am. liječnik i bakteriolog; pokusima na životinjama utvrdio mogućnost prenošenja sarkoma virusima i usmjerio medicinska istraživanja na odnose između tumora i virusa. Nobelova nagrada za medicinu 1966.