Rotari značenje

Rotari (Rotharis) (606–652), kralj Langobarda od 636; proširio svoju državu u Italiji; dao na lat. jeziku kodificirati langobardsko pravo (Rotarijevi zakoni).