rotacija. značenje

rotacija. 1. fiz vrtnja, okretanje, gibanje tijela oko osi pri kojem sve točke opisuju koncentrične kružne staze te se gibaju jednakom kutnom brzinom, a na različitim udaljenostima od osi rotacije međusobno različitim obodnim brzinama; usp. translacija. 2. astr okretanje nebeskoga tijela, planeta oko svoje osi. 3. U tiskarstvu → rotacijski stroj.