Rostropovič značenje

Rostropovič, Mstislav Leopoldovič (1927-2007), rus. violončelist i skladatelj, od 1974. u SAD; vrhunski violončelist snažna temperamenta. Skladao 2 glasovirska koncerta, gudački kvartet, djela za violinu, violončelo.