Rossovo more značenje

Rossovo more, rubno more Tihoga oceana u području Antarktike; 890 000 km2. U J dijelu do 400 m debeli šelfski led (Rossova barijera). Otkrio ga brit. pomorac i polarni istraživač J. C. Ross (1841–42).