rosište značenje

rosište (temperatura kondenzacije), temperatura na kojoj neka tvar iz plinovitoga (parnoga) prelazi u tekuće stanje; pod jednakim uvjetima jednako je vrelištu.