Rosetti značenje

Rosetti, Alexandru (1895–1990), rum. lingvist. Povijest rumunjskog jezika (6. sv.); Filozofija riječi; Uvod u fonetiku.