Rosenmüller značenje

Rosenmüller, Johann (o. 1619–84), njem. skladatelj; pridonio izgradnji suite i sonate visokoga baroka; duhovni koncerti, mise.