rosa značenje

rosa, kapljice vode nastale kondenzacijom vodene pare iz najnižega sloja atmosfere; talože se na vodoravnim površinama za vedre noći.