Roš-hašana značenje

Roš-hašana (hebr.: početak godine), žid. Nova godina, 1. dan mjeseca tišrija (u rujnu).