Roraima značenje

Roraima, sav. država u S Brazilu, graniči s Venezuelom i Gvajanom; 225 116 km2, 324 152 st. Gl. grad Boa Vista. Bogata ležišta zlata, dijamanata, bakra, boksita i kositra.