Romi značenje

Romi (ciganski rom: čovjek, muž; iz staroind. doma: pripadnik niže kaste koji živi od pjesme i svirke) (Cigani), indoeur. narod, podrijetlom iz S Indije, odakle se nakon 10. st. raselio po Aziji i Europi (preko Balkana u Europu došli o. 14. st.); o. 12 mil. pripadnika, najviše u Europi. Govore, uglavnom, narječjima romskoga jezika (romaní; o. 1 do 1,5 mil. govornika) i jezikom države u kojoj žive.