romboedar značenje

romboedar (grč.), geometrijsko tijelo omeđeno sa šest rombâ.