romb značenje

romb (grč.), paralelogram sa stranicama jednake duljine (a) i kutovima različitima od pravoga, od kojih su nasuprotni jednaki. Dijagonale (dužine d1 i d2) međusobno su okomite. Površina P = a  · v = 0,5 · d1 · d2; (v = visina).