romanizam značenje

romanizam (tal.). 1. lik smjer u flam. i niz. slikarstvu 16. st.; razvio se pod utjecajem tal. renesanse, os. rimskoga cinquecenta. Gl. predstavnici: Q. Massys, J. Gossaert i F. Floris u Antwerpenu, Lucas van leyden, J. Van scorel i M. Van heemskerck u sjevernim niz. krajevima. 2. lingv riječ preuzeta iz rom. jezikâ, ili izraz, rekcija po uzoru na rom. jezike.