romanika značenje

romanika (romanički stil), stil u eur. umjetnosti koji traje približno od 1000. do 1250. Značajke romaničkih građevina: masivni puni zid, polukružni luk, bačvasti svod i jednostavni kockasti kapiteli. Skulptura je dana frontalno, arhajski strogo, ne teži individualizaciji, a u tretmanu detalja javljaju se tendencije shematiziranja; iste značajke javljaju se kod zidnoga slikarstva, minijatura i vitraila.